Τα εργα μας

Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων

  • Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων
  • Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων
  • Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων
  • Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων
  • Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων
  • Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων
  • Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων
  • Μελέτη και κατασκευή παραδοσιακού τουριστικού καταλύματος επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Κάστρο των Ιωαννίνων
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τοποθεσία: Κάστρο των Ιωαννίνων
Έτος: 2022